Müzik Nedir-Müzik Aleti Nedir-Müzik Aletleri Çeşitleri Nelerdir?

nehirsazevi-muzikaleti

-Müzik Nedir?
-Müzik Aleti Nedir?

-Müzik Aletleri Nelerdir?

-Müzik Aletleri Çeşitleri Nelerdir?

Konu Başlıkları 

  • Müzik Ne Demektir?
  • Müziğin Ana Unsurları Nelerdir?
  • Müzik Aleti Ne Demektir?
  • Ses Verme Şekillerine Göre Müzik Aletleri Çeşitleri
  • Çalınış Şekillerine Göre Müzik Aletleri

Müzik Ne Demektir?

Bir sesin anlamlı bir şekilde biçim ve titreşim kazanmış haline, belirli zaman aralıkları ile hem sesin hemde sessizliğin ifade edilmesine müzik diyebiliriz. Bir sesin müzik olması için dinleyen kişide bazı duyguları uyandırması gerekir. Müzik kelimesine ortak bir tanım getirmek çok zordur. Çünkü birbirinden farklı birçok müzik akımı mevcut.

Dolayısıyla müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine farklı açılardan (sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb.) yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Bir sosyoloğun müziğe olan yaklaşımıyla, bir akustik fizikçinin yaklaşımı arasında gerek tanım, gerek metodolojik olarak büyük farklılık vardır. Tüm bu yaklaşımlar müzikologlar ve müzik teorisyenleri tarafından araştırılır ve değerlendirilir.

Müziğin Ana Unsurları Nelerdir?

Diklik

Bir sesin ne kadar ‘tiz’ ya da ‘pes’ olduğunu ifade eder. Örneğin her nota ismi (Do, re, mi) farklı bir dikliğe sahiptir. Aynı nota isimleri de hangi oktavda bulunduklarına bağlı olarak farklı diklikleri hangi edebilirler. Akustik olarak birimi frekanstır.

Yoğunluk

Bir sesin gürlüğünü ifade eder. Müzikte nüans olarak da kullanılır (forte, piano, fortessimo vb). Akustik olarak birimi desibeldir.

Süre

Bir sesin ne kadar sürdüğünü ifade eder. Müzikte ikinin katları biçiminde ifade edilir (birlik, ikilik, dörtlük, sekizlik) ancak nota değerlerinin yanlarına konan noktalar sürenin kendi değerinin yarısı kadar daha uzamasını sağlar.

Tını

Bir sesin rengini ifade eder. Örneğin aynı oktavda aynı notayı aynı yoğunlukta ve aynı uzunlukta çalan bir kemanla bir flüt arasındaki fark tını farkıdır. Dört özellik içinde en karmaşık olan özellik budur. Akustik olarak tını, sesin doğuşkan (harmonik) yapısına bağlı olarak değişir.

Müzik Aleti Ne Demektir?

Çalgı olarak da isimlendirilen müzik aleti, müzik yapmak için kullanılan aletlerin genel ismidir. Günümüzde bir çok müzik aleti bulunmakta. Bu müzil aleti çeşitlerini inceleyen bilim dalına ise Organoloji denir. Çalgı yapımı, bazı bilim alanlarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir. Akustik bilimi ve sanat tarihi bu yan dallar arasındadır. Çalgıların kullanımları ve tarih içinden gelerek aldıkları yeni biçimler, sosyolojik araştırmaların kapsamındadır. Arkeolojik araştırmalar ise çalgıların 5000 yıl önce kullanıldığını göstermektedir. Çalgı biliminin temeli 20. yüzyıl başlarında atılmıştır. Çalgılarda bulunan parçaların adlandırılarak uluslar arası birer terim haline gelmesi de bu yakın döneme rastlar. Müzik yazarı ve çalgı yapımcısı Victor-Charles Mahillon, çalgı bilim alanında önderlik eden bir uzmandır. Doğal olarak bu alanda derinleşebilmek için, akustikçilerin ve müzikologların katkılarına ihtiyaç duyulmuştur. Çalgıların bilimsel olarak sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını 16. yüzyılda Sebastian Virdung ve Martin Agricola ile 17. yüzyılda Michael Praetorius ve Rahip Marin Mersennenin (1588 – 1648) gerçekleştirdikleri söylenebilir.

Ses Verme Şekillerine Göre Müzik Aletleri Çeşitleri

Telli Müzik Aletleri

Tellerin titreşmesiyle çeşitli şiddetlerde , yüksekliklerde ve niteliklerde sesler meydana gelir. Teller ince ve kalın olurlar. Belli başlı telli sazlar : Mandolin, keman, gitar, bağlama, ut, kanun, viyolonsel ve arptır. Piyanonun içinde de teller bulunur. Küçük tokmakların tellere vuruşuyla sesler meydana gelir.

Vurmalı Müzik Aletleri

Bu sazlardaki gerilmiş derilere ya da ince madeni levhalara vurularak titreşimler meydana getirilir. Belli başlı vurma sazlar : Davul, trampet, zil, üçgen, tef ve darbukadır.

Nefesli Müzik Aletleri

Bu sazların içindeki havanın dudaklar tarafından titretilmesinden yararlanılarak yapılmışlardır. Üstlerindeki delikler çeşitli özelliklerde sesler çıkmasına yol açar. Belli başlı nefesli sazlar : Kaval, zurna, flüt, ney, saksafon, klarnet, gayda, obua ve trompettir.

Çalınış Şekillerine Göre Müzik Aletleri


Click here

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir